Japanese Dog Names – Top List 2022

Here you will find a list of the top Japanese Dog Names in 2022. Statistically chosen Japanese Dog Names that are both unique and popular in a beautiful way. Find inspiration and get help to pick the best name.

Top Japanese Dog Names of 2022

 • Akira
  Sakura
  Sora
  Yuri
  Emi
  Yoshi
 • Haru
  Sushi
  Hoshi
  Kimi
  Taro
  Inu
  Hiro
  Aki
  Akio
  Hibiki
  Toshi
  Hiroshi
  Maki
 • Nori
  Hero
  Yuki
  Mana
  Yumi
  Daiki
  Takara
  Aiko
  Kimiko
  Kaede
  Fuji
  Dai
  Kenji
 • Kuma
  Haruki
  Hanako
  Hikari
  Tadashi
  Makoto
  Akemi
 • Katsumi
  Miki
  Fumiko
  Sake
  Riku
  Kiyoshi
 • Natsuki
 • Kenta
  Keiko
  Mariko
  Mika
 • Yuko
  Takeo
  Masa
 • Toshio
 • Sashimi
  Udon
  Eri
  Shiori
  Ken
  Kaito
 • Chibi
  Takashi
  Haruko
  Shiro
  Yukio
  Airi
  Kiko
  Suzu
 • Shinobu
  Isamu
  Momo
  Soba
  Michi
  Saki
  Satoshi
 • Yori
 • Nana
  Ryo
  Momoka
  Minori
  Aika
 • Naoki
 • Kin
  Haruto
  Yuriko
 • Emiko
  Aya
  Masato
  Akihiro
  Wakana
  Miwa
  Kamiko
  Itsuki
 • Kenichi
  Mao
  Maiko
  Masaru
  Nanami
  Yui
  Hideo
  Yasu
  Eiji
  Hoshiko
  Yua
  Madoka
  Yoko
 • Kitsune
  Yoshito
  Akiko
 • Hiroki
  Hitoshi
 • Aoi
  Arata
 • Amaya
 • Akita
  Shika
 • Katashi
  Pooch
  Toshiko
  Osamu
  Cho
 • Rika
  Hiroko
 • Noriko
  Shinji
  Fan
  Miyuki
 • Sho
 • Satomi
  Hitomi
 • Etsuko
 • Fumio
  Kyo
  Hinata
  Mai
 • Miyu
  Natsumi
  Katsu
 • Suzume
  Yoshiro