Anime Girl Names – Top List 2022

Here you will find a list of the top Anime Girl Names in 2022. Statistically chosen Anime Girl Names that are both unique and popular in a beautiful way. Find inspiration and get help to pick the best name.

Top Anime Girl Names of 2022

 • Akane
 • Asuka
 • Sakura
 • Sora
 • Yasu
 • Emi
 • Hikari
  Chouko
 • Sun
 • Haruka
  Asami
  Etsuko
 • Yumi
 • Daiki
  Fumiko
  Rin
  Ayano
 • Emiko
  Mizuki
  Aina
  Usagi
  Kamiko
 • Hana
 • Masami
 • Eri
 • Ami
 • Chiharu
 • Chika
  Michiko
  Kaoru
 • Maki
 • Miyuki
  Shizuka
 • Hinata
  Chiyo
  Saki
 • Mayu
 • Kasumi
 • Aimi
 • Sumiko
  Haru
  Aki
  Akira
  Izumi
 • Aiko
  Aya
 • Mariko
 • Kiku
  Manami
  Wakana
  Ayane
 • Miwa
  Naomi
  Eiko
  Daisuke
  Itsuki
 • Miyako
 • Mao
 • Kaede
 • Misaki
 • Nanami
  Dai
 • Hoshi
  Madoka
 • Ayumu
  Honoka
  Riko
  Kiyomi
 • Tomiko
  Kiko
 • Mei
 • Ayaka
 • Shinobu
  Aoi
  Arata
 • Isamu
  Mami
  Chinatsu
 • Nobuko
 • Nori
  Shizuko
  Rika
 • Kaori
  Hitomi
 • Kei
  Ayame
  Kyo
 • Chiyoko
  Mai
  Sakurako
  Miyu
 • Nana
  Junko
 • Kuro
 • Shin
 • Minori
  Hiro
 • Ayako
 • Masumi
  Kin
  Momoe
 • Natsuki
  Takara
 • Ren
 • Naruto
  Keiko
  Atsuko
  Kimiko
 • Akihiro
  Yuuki
 • Hina
 • Kumiko
 • Kazuko
 • Maiko
 • Rina
  Chie
 • Hideaki
 • Amaterasu
  Hisako
 • Manga
  Kiyoko
 • Yui
  Nao
  Noa
  Hoshiko
  Yuzuki
 • Setsuko
 • Noburu
  Mayumi
  Haruko
  Kohaku
  Hideko
 • Hanako
 • Airi
  Yoko
 • Kimi
 • Hikaru
 • Rei
 • Suzu
 • Toru
 • Kyoko
 • Harumi
 • Sayuri
 • Chieko
  Michio
  Osamu
  Kotone
  Reiko
  Cho
  Tsukiko
  Masuyo
  Hiroko
  Noriko
  Hajime
 • Umeko
 • Satomi
 • Makoto
 • Mikio
  Fumio
 • Moriko
  Haruna
  Michi
  Megumi
 • Akemi
  Yori
  Kokoro
  Masashi
 • Haruo
  Katsu
  Chikako
 • Suzume
 • Mana